Våra tjänster

Creab Säkerhet AB är det kompletta säkerhetsföretaget. Vi utvecklar kreativa och nyskapande produkter och tjänster för våra kunder. Genom att samarbeta med oss kan du lugnt fokusera på din kärnverksamhet.

Projektering

Säkerhetskraven skiftar beroende på vilken verksamhet som bedrivs och anläggningens storlek. Även den geografiska spridningen påverkar behoven. Trots stor spridning mellan avdelningar finns behov av att centralt kunna övervaka och sköta sitt säkerhetssystem.

Snabb utrymning vid brand och andra faror vägs också in i säkerhetslösningen. Ofta behövs elektroniska passersystem som komplement till det traditionella låssystemet, för ett fullgott skydd som samtidigt möter kraven på flexibilitet.

Läs mer

Kompletta dörrmiljöer

Vi levererar och installerar kompletta dörrar, aluminiumpartier mm.
Vi utför funktionsbesiktning av Era dörrmiljöer och kontrollerar alla funktioner samt dokumenterar status. Den nya lagen om skydd mot olyckor ställer höga krav på nödutrymningen.

Vi besiktar och funktionstestar Era beslag på utrymningsdörrar i syfte att säkerställa en tillfredställande utrymning. Vi säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm.

Låssystem, passersystem, dörrautomatik & lås

Systemet är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat säkerhetssystem. Genom den flexibla uppbyggnaden kan man börja med en kortläsare för en dörr och sedan bygga ut och ansluta valda delar för att få ett integrerat system. Med passagesystem nås hög säkerhet, kontroll och trygghet.

Lås och nycklar

Vi kan erbjuda kompletta låssystem som anpassas efter Era behov. Vi tillverkar nycklar och cylindrar efter Era behov. Nyckelförvaring och hantering löser vi givetvis efter önskemål.

Läs mer

Värdeförvaring

Våra skåp för värdeförvaring kan delas in i tre olika kategorier beroende på om de är brandskyddande och/ eller inbrottsskyddande.

Läs mer