Lås och nycklar

Vi kan erbjuda kompletta låssystem som anpassas efter Era behov. Vi tillverkar nycklar och cylindrar efter Era behov. Nyckellförvaring och hantering löser vi givetvis efter önskemål.

Dörrlås

Lås indelas i fem klasser efter deras inbrottsskyddande funktion. Kraven på lås finns i den svenska standardenSS 3522.

 • Låsklasserna 1 och 2 används där det inte finns formella krav på inbrottsskydd eller där kravet på inbrottsskydd måste underordnas kravet på snabb utrymning.
 • Låsklass 3 används där kravet på inbrottsskydd är väsentligare än kravet på snabb utrymning.
 • Låsklass 4 har samma användningsområde men låshuset är dessutom borrskyddat.
 • Låsklass 5 används där kraven på inbrottsskydd är extra höga.

I regelverket SSF 200 framgår att det för godkänd låsanordning i skyddsklass 1 och 2 krävs ett lås av låsklass 3 eller högre medan det i skyddsklass 3 krävs två sådana låsenheter.


Elektromekanisk låsning

Elektromekaniska lås har ett givet användningsområde där en snabb låsfunktion är ett krav. Med elektromekaniska lås eller ellås som de vanligen benämns, får man en fjärrstyrd daglåsning där den mekaniska säkerheten inte går förlorad. Ellåsen kan användas tillsammans med de flesta styrfunktioner som t ex passersystem och kodlås.

Lås med motorstyrd regel, motorlås, är det bästa alternativet där det krävs säker låsning. Idag finns det dock inga elektromekaniska lås som är certifierade får att kunna ingå i en godkänd låsenhet, men är en förutsättning för passagesystem eller kodlås. Detta betyder att i de fall det finns sådana krav måste kravställaren alltid ge sitt medgivande vid sådan låsning.

Nycklar och nyckelhantering

Idag kan man generellt tala om tre olika nivåer av nycklar:

 • Fria nycklar – registreras och efterkontrolleras inte
 • Registrerade nycklar – har alltid registreringskrav, men inget juridiskt skydd
 • Juridiskt skyddade nycklar – skyddade mot obehörig kopiering via patent eller mönsterskydd.

Vilken nivå som man bör välja beror på hur angeläget det är att ha kontroll över sina nycklar. Normalt hanteras ett stort antal nycklar på en arbetsplats. För god nyckelförvaring gäller bl a att förvaring av en organisations nycklar bör ske centralt och att det finns en person (och en ersättare) som är ansvarig för dessa centralt förvarade nycklar.

 • Förvara alltid nycklar i låst utrymme med samma eller högre standard på intrångsskyddet som utrymmet dit nyckeln ger tillträde
 • Förvara alla nycklar översiktligt – lämpligast i nyckelskåp
 • Behåll alltid en originalnyckel separerad från t ex utlåningsnycklar
 • Tänk på att en nyckel för t ex till– och frånkoppling av larm, är en nyckel med höga skyddskrav

ASSA Cliq-teknologi

Användningsområden

Teknologin möjliggör att elektroniskt ge behörighetför enskilda och/eller grupper av nycklar. Ett låssystem medCLIQ-funktion ger därför samma höga säkerhet som mekaniska

Funktion

CLIQ-funktionen består av programmerbara elektronik enheter som inte kräver kabeldragning då enheterna strömförsörjs via nyckelns batteri. I ett låssystem med CLIQ-funktion kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras.

Egenskaper

CLIQ består av en högsäkerhetscylinder med mekanisk och elektronisk blockering. Nyckeln består av patenterad mekanisk kod och en unik elektronisk kod.

ASSA Performer

Alla nycklar som ingår i systemet ges behörighet med en speciell mjukvara, ASSA Performer. För
att programmera och driftsätta cylindrar används objektets Set-up nyckel. Set-up nyckeln används även för anpassning av behörigheter och utläsning av historik.