Om Creab

Creab Säkerhet AB är det kompletta säkerhetsföretaget. Vi utvecklar kreativa och nyskapande produkter och tjänster för våra kunder. Genom att samarbeta med oss kan du lugnt fokusera på din kärnverksamhet.

En säkrare verksamhet.

Med åren har vår affärsidé utvecklats, men grundtanken om att kunna tillgodose kundernas behov på bästa sätt finns kvar. Vi har utvecklats till det kompletta säkerhetsföretaget där våra medarbetare är experter på Lås, Värdeförvaring och komplett skalskydd. Med tre expertområden erbjuder vi därmed våra kunder SÄKERHET, TRYGGHET och ENKELHET. Vi är leverantören där allting sköts med ett telefonnummer, med en kontaktperson och en faktura i månaden.

Lås upp möjligheterna.

Våra kunders behov har hela tiden styrt vår produktutveckling och precis som i stormarknaden med brett sortiment, så önskar våra kunder hitta allt under ett tak och samma tak. Vi har därför utvecklat ett eget koncept som gör det möjligt att erbjuda våra kunder olika skräddarsydda lösningar av våra tjänster. Resultatet av våra ansträngningar ska ge våra kunder konkurrensfördelar genom synergier som skapar reducerade kostnader.

Känn dig trygg.

Skräddarsydda helhetslösningar för företag är som individer unika och därför erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar. För oss innebär det att vi levererar alla tjänster och den teknik som krävs, från projektering till rätt leverans kombinerat med att vi upptäcker behoven och vidtar de rätta åtgärderna.

Våra kunder, däribland flera av de större företagen i regionen, har upptäckt hur mycket de har att vinna på vår närvaro och på våra lösningar inom service och säkerhet. Istället för att fylla sin parkering med olika främmande servicebilar, bereder de plats för en enda bil från Creab. Medan vi fixar och står i, får du och dina kollegor tid över till Era kunder och till att öka Er konkurrenskraft.

Vår kvalitetspolicy är att kontinuerligt utveckla och leverera tjänster inom våra affärsområden så att varje uppgift vi utför blir en god referens till ytterligare affärer.

Detta uppnår vi genom att:

– Att alla medarbetare har rätt kompetens och ett flexibelt tänkande samt att vi arbetar med ständiga förbättringar.

– Att vi eftersträvar att ge kunden besvärsfrihet, begärd funktion och resultat samt att vi tillsammans arbetar på ett kostnadseffektivt sätt.

– Att arbeta efter och uppfylla ledningssystemets och samhällets krav så att kunden ser oss som en trygg och säker samarbetspartner.

Vår miljöpolicyinnebär att vi ska arbeta med en helhetssyn på miljön och se till att alla medarbetare har kunskap och medvetande om våra miljöanpassade metoder och produkter från utveckling av tjänster till återvinning av varor och avfall. Vi ska förebygga föroreningar genom att arbeta med ständiga förbättringar och följa existerande regler och samt hela tiden sträva mot användning av bra miljöval i vårt tjänsteutförande.

Vi vill minska vår miljöpåverkan genom att sträva efter:

  • Att minimera utsläpp och förebygga olyckor
  • Att minska användning av kemikalier och alltid använda sådana som kunden ur miljösynpunkt finner godtagbara
  • Att minska mängden avfall och öka sorteringsgrad
  • Att vid inköp överväga olika alternativ och metoder så att vi gör bra miljöval för såväl kemikalier som maskiner och bilar och därmed även förbättra arbetsmiljön
  • Att samordna våra transporter och resor

Creab är kontrollerat och godkänt för arbete som kräver säkerhetsklassning. Våra medarbetare har lägst genomgått en dokumenterad personbedömning. All vår personal är dessutom registerkontrollerade av FMV.

Creab är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000

  • miljöcertifierat enligt ISO 14001
  • ett säkerhetscenter med full kompetens och behörighet gällande mekaniska och elektromekaniska säkerhetssystem

Creab har:

  • personal som är registerkontrollerade
  • SIS-SAQ-certifierade värdeförvaringstekniker
  • medarbetare som innehar Gesäll och mästarbrev inom låssmedsyrket.

Visa certifikat