Projektering

Vi erbjuder hjälp att hitta den kompletta lösningen för ett optimalt skydd för Er verksamhet. Vi hjälper till att bygga standarder runt ert säkerhetstänkande, vilket underlättar inköp vid om- eller tillbyggnad av era lokaler.

En säkrare verksamhet.

Säkerhetskraven skiftar beroende på vilken verksamhet som bedrivs och anläggningens storlek. Även den geografiska spridningen påverkar behoven. Trots stor spridning mellan avdelningar finns behov av att centralt kunna övervaka och sköta sitt säkerhetssystem.

Snabb utrymning vid brand och andra faror vägs också in i säkerhetslösningen. Ofta behövs elektroniska passersystem som komplement till det traditionella låssystemet, för ett fullgott skydd som samtidigt möter kraven på flexibilitet.

Lås– och utrymningsvägar

Svensk bygglagstiftning ställer långtgående krav på utrymningssäkerheten. De grundläggande kraven ges i gällande byggregler. Ett grundläggande krav är att de dörrar som är placerade i en utrymningsväg eller leder till en utrymningsväg ska på ett enkelt sätt kunna öppnas i utrymningsriktningen vid en utrymning. Mot detta ställs kravet att dörren ska hindra tillträde för obehöriga och dessutom förhindra att stöldgods förs ut via utrymnings-vägen.

Detta motsatsförhållande gör att brandsäkerhetskraven ofta vägs mot försäkringstekniska eller andra ekonomiska aspekter. Normalt prioriteras personsäkerheten framför materiella värden, men i de fall då även kraven på låsning berör personsäkerheten uppstår lätt problem.

Vi säkrar din fastighet.

Vi erbjuder hjälp att hitta den kompletta lösningen för ett optimalt skydd för Er verksamhet. Vi hjälper till att bygga standarder runt ert säkerhetstänkande, vilket underlättar inköp vid om- eller tillbyggnad av era lokaler. Vi kan erbjuda Er projektering, installation, driftsättning, dokumentation och administration av lås, värdeförvaring och passersystem.

Vi uppdaterar ditt låsschema och allt finns på vår server som säkerhetskopieras en gång per dygn. Nycklarna och servern förvaras inlåsta i vår klass 3 bunker vilket gör att att Era nycklar och låsscheman är skyddade mot brand, inbrott och radering.