Värdeförvaring

Våra skåp för värdeförvaring kan delas in i tre olika kategorier beroende på om de är brandskyddande och/ eller inbrottsskyddande.

Brandskyddade skåp

Skåp avsedda för brandskyddande förvaring av dokument eller datamedia.

Läs mer

Inbrottsskyddande skåp

Skåp avsedda för inbrottsskyddande förvaring av t.ex. vapen, datorer, läkemedel, hemliga handlingar, kontanter, juveler m.m.

Läs mer

Brand- och inbrottsskyddande skåp

Skåp avsedda för brand- och inbrottsskyddande förvaring av t.ex. dokument och kontanter m.m.

Läs mer