Värdeförvaring

Våra skåp för värdeförvaring kan delas in i tre olika kategorier beroende på
om de är brandskyddande och/ eller inbrottsskyddande.
 Klicka på rubriken till det skåp NI är intresserade av.

 
 

Brandskyddande skåp

Skåp avsedda för brandskyddande förvaring av dokument eller datamedia.

Inbrottsskyddande skåp

Skåp avsedda för inbrottsskyddande förvaring av t.ex. vapen, datorer, läkemedel, hemliga handlingar, kontanter, juveler m.m.

Brand- och inbrottsskyddande skåp

Skåp avsedda för brand- och inbrottsskyddande förvaring av t.ex. dokument och kontanter m.m.
 
Tomt än så länge