Helintegrerat system

Systemet är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat säkerhetssystem. Genom den flexibla uppbyggnaden kan man börja med en kortläsare för en dörr och sedan bygga ut och ansluta valda delar för att få ett integrerat system. Med passagesystem nås hög säkerhet, kontroll och trygghet.