Kompletta dörrmiljöer

V i levererar och installerar kompletta dörrar, aluminiumpartier mm.
 Vi utför funktionsbesiktning av Era dörrmiljöer och kontrollerar alla funktioner samt dokumenterar status. Den nya lagen om skydd mot olyckor ställer höga krav på nödutrymningen. Vi besiktar och funktionstestar Era beslag på utrymningsdörrar i syfte att säkerhetsställa en tillfredställande utrymning. Vi säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm.