Policy

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy 
är att kontinuerligt utveckla och leverera tjänster inom våra affärsområden så att varje uppgift vi utför blir en god referens till ytterligare affärer.


Detta uppnår vi genom:


Att alla medarbetare har rätt kompetens och ett flexibelt tänkande samt att vi arbetar med ständiga förbättringar


Att vi eftersträvar att ge kunden besvärsfrihet, begärd funktion och resultat samt att vi tillsammans arbetar på ett kostnadseffektivt sätt


Att arbeta efter och uppfylla ledningssystemets och samhällets krav så att kunden ser oss som en trygg och säker samarbetspartner


Miljöpolicy 

Vår miljöpolicy innebär att vi ska arbeta med en helhetssyn på miljön och se till att alla medarbetare har kunskap och medvetande om våra miljöanpassade metoder och produkter från utveckling av tjänster till återvinning av varor och avfall. Vi ska förebygga föroreningar genom att arbeta med ständiga förbättringar och följa existerande regler och samt hela tiden sträva mot användning av bra miljöval i vårt tjänsteutförande.
Vi vill minska vår miljöpåverkan genom att sträva efter:

 

Att minimera utsläpp och förebygga olyckor


Att minska användning av kemikalier och alltid använda sådana som kunden ur miljösynpunkt finner godtagbaraAtt minska mängden avfall och öka sorteringsgradAtt vid inköp överväga olika alternativ och metoder så att vi gör bra miljöval för såväl kemikalier som maskiner och bilar och därmed även förbättra arbetsmiljön


 

Att samordna våra transporter och resor